Covid-19 maatregelen

“Het vraagt in deze tijd veel motivatie lef en doorzettingsvermogen om iets te organiseren waar mensen samen kunnen komen om te verbinden, te ontspannen en zich zelf uit te drukken. Het is mijn overtuiging dat we ons, juist nu, daar extra voor moeten inzetten.”

Ilse

13 oktober 2020: De lessen van Xtatic Hoopdance kunnen georganiseerd worden met in achtneming van de huidige corona maatregelen zoals beschreven op de website van de rijksoverheid. Wij zijn beoefenaars van dans en kunst (hoopdance is een flowart) en vallen daarmee onder de uitzonderingen op de regels voor binnen en buiten.

De website van de rijksoverheid vermeld: “Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Hier gelden dan dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’. Dus maximaal 30 personen per ruimte binnen, en maximaal 4 personen buiten.”

Preventie

Iedereen die deel neemt aan een cursus van Xtatic Hoopdance wordt geacht de gezondheidscheck voorafgaand elke les te doen. Je komt niet als je klachten hebt. Voorafgaand de les registreer je jezelf bij aankomst en teken je voor de gezondheidscheck. Daarna desinfecteert iedereen zijn handen. Leenhoepels worden voor, na en bij wisselen schoongemaakt met een daarvoor bestemd middel. Tijdens de les houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar. Ramen die open kunnen staan open. Bij aankomst en verlaten van de locatie houden we 1,5 meter afstand, dragen wij een mondkapje en houden we ons niet op in groepjes.

Risicogroepen

Deelnemers die vallen onder risicogroepen worden geacht NIET deel te nemen aan de les of dit vooraf te bespreken met een arts. De keuze om deel te nemen valt onder ieders eigen verantwoordelijkheid. Voorafgaand de cursus worden alle deelnemers gevraagd om na te gaan of zij in één van de risicogroepen vallen.

Extra’s

Xtatic Hoopdance nodigt iedereen uit om niet ontmoedigt te raken door strenge maatregelen en toch activiteiten te ondernemen die zo belangrijk zijn voor ons emotionele en fysieke welzijn. Dat moet natuurlijk binnen acceptabele en veilige grenzen. Daarom bied ik bij iedere les alle instructie uitgebreid nog eens aan op video. Mocht je een les niet kunnen komen door bijvoorbeeld een verkoudheid of quarantaine dan kun je thuis toch oefenen met de video’s. Via het delen van een video waarin je oefent met de hoela hoep bewegingen kun je toch feedback ontvangen. Aan het einde van de lessenserie staan er één of twee reservedata op het programma. Deze worden ingezet in het geval dat er een les uitvalt omdat Ilse zelf niet aanwezig kan zijn door ziekte of coronamaatregelen. Zijn er geen lessen uitgevallen dan kun je op donatiebasis gebruik maken van de reservelessen.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen

rijksoverheid.nl

%d bloggers liken dit: