privacy verklaring

Laatst bijgewerkt op 28-9-2021

Privacy verklaring van Xtatic Hoopdance, eigenaar van www.xtatimovement.com & http://www.xtatichoopdance.com

Contactgegevens: Xtatic Hoopdance is te bereiken via ilse@XtaticHoopdance.com

Tel nummer: +31 636109682

KVK Nummer: KVK nummer: 80220878

1) Privacy

Xtatic Movement vindt de privacy van websitebezoekers en deelnemers belangrijk en daarom wordt hier beschreven welke informatie wordt verzameld door Xtatic Movement en hoe deze informatie wordt gebruikt.

2) Toestemming:

Door de informatie en de diensten op www.xtaticmovement.com te gebruiken of door een overeenkomst inzake deelname aan het aanbod van Xtatic Movement aan te gaan alsmede door één van de diensten via de ticketservice van www.Chipta.com aan te schaffen, ga je akkoord met de privacyverklaring en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

3) Klachten:

Bij vragen over de privacyverklaring van Xtatic Movement kun je Xtatic Movement benaderen en bereiken via e-mail. U kunt mailen naar Ilse Lam-Dieters op het volgende emailadres: Ilse@xtaticmovement.com. Ook kunt u terecht bij Ilse Lam-Dieters indien u klachten of twijfels heeft m.b.t. het privacy beleid. U kunt hierover tevens mailen naar ilse@xtaticmovement.com

4) Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

U kunt op verschillende manieren uw persoonsgegevens en ook niet persoonsgegevens verstrekken aan Xtatic Hoopdance. Xtatic Hoopdance verzamelt (persoons)gegevens die u doorgeeft  via een contactformulier op de website: www.xtaticmovement.com via het aankopen van een ticket voor het aanbod van Xtatic Movement d.w.z: via het doorgeven van (persoons)gegevens via de ticketshop van Chipta.nl / via een email-uitwisseling met Xtatic Movement of via het invullen van een registratieformulier in één van de lessen/ bijeenkomsten/evenementen georganiseerd door Xtatic Movement of via een social media kanaal (zoals Facebook, Instagram, whatsApp). Xtatic Movement verzamelt (persoons)gegevens via deze kanalen en registreert deze in haar bestanden. Xtatic Movement verzamelt alleen gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van haar werk en het optimaliseren van haar diensten. Xtatic Movement gaat vertrouwelijk om met de informatie die u heeft verstrekt via één van deze kanalen volgens het privacy beleid welke is beschreven in dit privacy statement. Indien u uw persoonsgegevens doorgeeft aan Xtatic Movement via één van de hiergenoemde kanalen dan gaat u ermee akkoord dat Xtatic Movement deze gegevens verzamelt en registreert volgens het privacy beleid van Xtatic Movement welke is beschreven in dit Privacy statement.

5) Doel van verwerking van uw persoonsgegevens

Xtatic Movement gebruikt uw persoonsgegevens voor communicatie over het betreffende aanbod waarvoor u zich heeft opgegeven of waarvoor u heeft betaald of waarvoor u interesse heeft getoond. Tevens worden bij het aanmelden voor een specifiek aanbod gegevens gevraagd zoals geboortedatum i.v.m. het bepalen van de leeftijd, geslacht en in sommige gevallen de woonplaats en het ervaringsniveau gevraagd. Deze gegevens gebruikt Xtatic Movement om het specifieke aanbod van Xtatic Movement te optimaliseren, aan te passen aan de individuele deelnemers en op de groepssamenstelling.  De gevraagde gegevens via de ticketservice op http://www.Chipta.com worden bewaard in het account van Xtatic Movement bij Chipta.com. Deze gegevens worden door Chipta niet zonder toestemming gedeeld met derden die niet verbonden zijn aan de services van Xtatic Movement. Echter is Xtatic Movement niet verantwoordelijk voor (wijzigingen in) het privacy beleid van Chipta. Website het privacy beleid van Chipta in het privacy statement van Chipta zelf vinden op haar website: www.chipta.com. Indien u bij aankopen van een ticket op http://www.chipta.com of via het contactformulier op de website van Xtatic Movement of via emailwisseling niet de vereiste (persoons)gegevens wilt doorgeven dan is het niet mogelijk een ticket voor deelname aan het aanbod via die kanalen aan te kopen. U kunt in dat geval e-mailen met ilse@xtaticmovement.com of bellen naar tel: 0636109682 om alsnog uw deelname aan te vragen. Indien u geen emailadres of een mobiel telefoonnummer wilt overleggen dan kunt niet deelnemen aan het aanbod van Xtatic Movement omdat Xtatic Movement u dan niet kan informeren over praktische zaken en uitgangspunten m.b.t haar aanbod.

Nieuwsbrief

Indien u actief heeft aangegeven een nieuwsbrief te willen ontvangen van Xtatic Movementdan gebruikt Xtatic Movement uw naam en emailadres om u een nieuwsbrief te sturen ten einde u te informeren over nieuw en bestaand aanbod en diensten van Xtatic Movement totdat u zich afmeldt daarvoor. Xtatic Movement stuurt alleen nieuwsbrieven naar mensen die zich actief hebben aangemeld voor een nieuwsbrief bij de aankoop van een ticket via Chipta.com of via een contactformulier op de website van Xtatic Hoopdance of via een verzoek via de email of via een registratie- of toestemmingsformulier van Xtatic Movement. Indien u persoonsgegevens aan Xtatic Movement heeft doorgegeven kan Xtatic Movement deze analyseren en gebruiken om u dienstverlening aan te bieden die beter bij u aansluit. Voor de mailing van nieuwsbrieven maakt Xtatic Movement gebruikt van de service van www.MailChimp.com via haar eigen account bij MailChimp. Indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief dan wordt uw emailadres bewaart in het Account van MailChimp totdat u zich hiervoor afmeldt. U kunt zich op elk moment en met per directe ingang afmelden voor nieuwsbrieven van Xtatic Movement door op unsubscribe te klikken onderaan een nieuwsbrief of door een afmeldverzoek te sturen naar ilse@xtaticmovement.com

Website

www.XtaticHoopdance.com & www.xtaticmovement.com verzamelt informatie voor statistieken voor haar website. Dit zijn standaard technieken van WordPress bijvoorbeeld om bij te houden wie de website bezoekt, waar hij/zij op klikt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring van de website. De informatie die via cookies worden verzameld en geregistreerd kunt u nalezen door op de link te klikken in de cookies vermelding die opkomt als u www.xtatichoopdance.com of http://www.xtaticmovement.com/ bezoekt. Die link verwijst door naar een pagina van WordPress waarop wordt uitgelegd welke gegevens zij verzamelen. Xtatic Movement kan de informatie die via cookies van wordpress is verzameld ook gebruiken om deze te analyseren met het doel om inzicht te krijgen in de gebruikers van haar website en/of de gebruikerservaring te verbeteren en/of diensten beter te laten aansluiten op bijvoorbeeld gebruikers van de website, deelnemers en klanten.

Reviews

Als je een review wilt schrijven die op de website te zien is dan kun je dat doorgeven via het contactformulier op de website. Je kunt er ook voor kiezen een anonieme review achter te laten. Indien je dit bij jouw review vermeld zal Xtatic Movement deze niet plaatsen zichtbaar voor andere bezoekers van de website en ook niet bewaren in haar bestand met jouw naam. Xtatic Movement bewaart reviews in haar bestand en zal deze eventueel gebruiken voor marketing en promotiedoeleinden tenzij u heeft laten weten dat u niet wilt dat uw review wordt gebruikt in marketing en promotiemateriaal en op de website van Xtatic Movement wordt geplaatst. Uw review kan op uw verzoek worden verwijdert van de website, stuur daarvoor een mail naar: ilse@xtaticmovement.com

Foto’s en video’s

Xtatic Movement plaats foto’s en video’s waarop deelnemers te zien zijn voor marketing en promotiedoeleinden op haar website. Een foto of video waarop u te zien bent wordt alleen met uw toestemming op de website geplaatst en/of voor marketing en promotionele doeleinden gebruikt. U kunt op elk moment verzoeken om een specifieke foto of video van de website te laten verwijderen. Xtatic Movement zal dat zo snel als mogelijk en redelijk is in orde maken.

6) Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens die verzameld worden door gebruik van de wordpress website:

Gebruikersgegevens van bezoekers van de website (www.xtaticmovement.com) die via cookies van WordPress op de website zijn verzameld worden na een jaar door Xtatic Movement handmatig verwijderd.

Inschrijving op nieuwsbrieven van Xtatic Hoopdance:

Indien u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief via één van de eerder genoemde mogelijkheden en/of services van derde partijen wordt uw naam, emailadres en soms uw woonplaats bewaart totdat u zich weer uitschrijft voor de nieuwsbrief zoals eerder beschreven is in deze privacy verklaring.

Persoonsgegevens en niet persoonsgegevens van deelnemers/klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Xtatic Movement uiterlijk 3 jaar bewaart in haar bestand(en).

Gegevens van klanten die doorgegeven zijn via Chipta ticketservice

Persoonsinformatie die is verstrekt bij het aankopen van een ticket via de ticketservice van Chipta op www.chipta.com worden door Xtatic Movement en Chipta in het account van Xtatic Hoopdance bij Chipta bewaart. Chipta bewaart de gegevens volgens een ander privacy beleid dan Xtatic Movement en zij hanteert mogelijk een andere duur van bewaren van persoonsgegevens dan Xtatic Movement. Als u uw gegevens via de ticketservice van Chipta doorgeeft zijn daarop ook de algemene voorwaarden en het privacy statement van Chipta van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie het privacy beleid van Chipta zelf. Deze is te vinden op de (contact) pagina van www.chipta.com. Xtatic Movement is niet verantwoordelijk voor het wijzigen van het privacy beleid van Chipta en stelt u niet op de hoogte van eventuele wijzigingen daarvan. Uw gegevens die u door heeft gegeven aan Chipta en Xtatic Movement via het aankopen van een ticket op de Chipta ticketservice kunnen door Xtatic Movement worden gedownload en bewaart in haar bestanden. Xtatic Movement verwijdert deze gegevens na uiterlijk 3 jaar in haar (deelnemers)bestand(en). Xtatic Movement bewaart de gegevens met het doel haar doelgroep te analyseren en haar diensten beter af te stemmen op haar afnemers. U wordt niet zonder toestemming door Xtatic Movement benadert met informatie over nieuwe en/of andere diensten.

7) Inzage en verwijdering

U kunt via ilse@xtaticmovement.com inzage in uw persoonsgegevens opvragen. U heeft er recht op te weten welke persoonsgegevens van u zijn geregistreerd bij en door Xtatic Movement. U heeft er ook recht op dat uw persoonsgegevens worden gewist uit de bestanden van Xtatic Movement. U kunt uw verzoek tot inzage en/of verwijdering van persoonsgegevens sturen naar ilse@xtaticmovement.com

8) Delen met derden

Xtatic Movement zal uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming delen met derden die niet verbonden zijn aan haar services.  Xtatic Movement maakt zoals beschreven in deze verklaring wel gebruik van de diensten van MailChimp , Chipta, WordPress, Gmail, Facebook, Instagram en WhatsApp. Indien u gebruik maakt van de diensten van Xtatic Movement dan gaat u ermee akkoord dat Xtatic Movement persoonsgegevens van u verzameld en analyseert via de services van deze derde partijen. Indien u cookies accepteert van deze partijen en uw (persoons)gegevens via deze services doorgeeft dan is daarop ook het privacy statement van de betreffende partijen/bedrijven van toepassing.

Voor meer informatie over de privacy policy van deze derde partijen die verbonden zijn aan het gebruik van de website en diensten van Xtatic Movement kunt u terecht op de websites van deze partijen. Xtatic Movement kan geen invloed uitoefenen op de cookies en het privacy beleid van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van het privacy beleid van Movement.

9) Bescherming van uw persoonsgegevens:

Xtatic Movement gaat zorgvuldig met uw gegevens om en draagt er zorg voor dat de gegevens die ze registreert in haar bestanden niet in handen kunnen vallen van derde partijen en/of anderen die daarvoor geen toestemming hebben. Xtatic Movement slaat haar bestanden niet op in een cloud. Xtatic Movement zal haar bestanden nooit intentioneel onbeheerd achtergelaten. Bestanden waarin persoonsgegevens staan geregistreerd zijn met een wachtwoord versleuteld. Gegevens die zijn verzameld door/via een partij die is verbonden aan de services van Xtatic Movement worden mogelijk ook door hen bewaard en daarvoor geldt het privacy statement van de betreffende partij. Als u wilt weten hoe die partijen uw persoonsgegevens beschermen verwijs ik u naar het privacy statement van de betreffende bedrijven. Xtatic Movement heeft geen invloed op hoe deze partijen/bedrijven de bescherming van uw gegevens waarborgen en draagt daarvoor geen verantwoordelijkheid.

%d bloggers liken dit: